д-р Стефан Николов (Началник на Клиника по неврохирургия. Планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на КНХ, участва в лечебно-диагностичния и оперативен процес според правилата на добрата медицинска практика и Медицинския стандарт по неврохирургия.)

д-р Стефан Николов

Образование:
Средно образование-Английска гимназия гр.Бургас
Висше образование-Висш Медицински Институт –гр.Варна -1987г

Трудов стаж: - 29 години лекарски неврохирургичен стаж
ОТ 1987Г-1990Г- ЛЕКАР В БАЗА ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИЛЕПСИЯ И ДРУГИ ПРОБЛЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В НЕВРОХИРУРГИЯТА-СНС-БОЛНИЦА ИСКРЕЦ
ОТ 1990Г-2000Г-ЛЕКАР В КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ-ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ
ОТ 2000Г-2012Г-ЛЕКАР В КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ-УМБАЛ”СВ.АННА”АД
ОТ 06.2012Г-И.Д. НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ-УМБАЛ”СВ.АННА”АД

 


Професионална кариера:
Специалност по неврохирургия-1993г
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ –МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-ГР СОФИЯ-2000Г
Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения-квалификационно ниво 3
Следдипломно обучение по невроендокринна хирургия на хипофизата – Париж 2004 и Неапол 2007г.
Следдипломно обучение по миниинвазивна гръбначно-мозъчна хирургия – Виена 2013г.
Участие в дейността на българското дружество по Неврохирургия, в семинари, симпозиуми и национални и международни конгреси по неврохирургия
Автор и съавтор на над 40 публикации в невроонкология, съдова неврохирургия, ендоскопска неврохирургия, невроендокринна хирургия, неврохирургия на периферната неврвна система