ТЕЛК

Създадено е през 1975 г., с първи завеждащ д-р Витан ПАУНОВ, интернист, който скоро след това се пенсионира.

Днес ръководител му е д-р Венета ГРИГОРОВА, невролог, която е на работа в него от 1976 г.

През годината., заедно с 4-мата си колеги, те са освидетелствали 2500 души.