Спешно отделение

Спешно отделение е разположено на обособена територия в лечебното заведение за болнична помощ с непосредствен достъп за транспортни средства и възможности за комуникация с болничните диагностични структури. На територията на Спешно отделение има обособен на фунционален принцип Високотехнологичен мозъчно-съдов център за интервенционално лечение на мозъчно-съдовите заболявания, с подсигурена КТ и ангиографска апаратура. За нуждите на Спешно отделение са обособени: операционна зала, необходимото оборудване за образна и клинична диагностика.

В непосредствена близост до Спешно отделение има изградена хеликоптерна площадка с възможност за облужване на спешни пациенти чрез аеромедицински транспорт.
Спешно отделение се ръководи от Д-р Ана Николова – специалист по „Спешна медицина”.

Медицинската специалност „Спешна медицина“ е интердисциплинарна специалност с обхват, включващ медицински дейности в досег с всички останали медицински специалности в спешния им компонент.
Обект на дейностите от обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“ е единствено спешният пациент.


Контакти

Контакти

тел. 02 9759262

Основни дейности

Новото Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД e разположенo на повече от 1000 кв.м. площ. То разполага с 10 легла за прегледи, 2 противо-шoкови легла и 10 легла за 24-часово наблюдение. Има и операционна зала за хирургически интервенции. Тук, лекарите лекуват с най-модерната техника, предлагана в България – отделението има ехографска апаратура, дигитален рентген, клинична лоборатория и апаратура за спешна реанимационна дейност към всяко едно от леглата.
Общата сума на инвестицията е за над 1 млн. лева, осигурени от българското правителство.

В Спешно отделение се осигурява денонощен прием на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ като:

 • се осъществява спешна диагностика и терапия
 • при необходимост се търси помощ от съответните специалисти на болничното заведение за диагностика и лечение на спешно болния пациент при състояние, налагащо продължително лечение на пациентите се предлага спешна хоспитализация в специализираните болнични клиники и отделения.

Обект на Спешна медицинска помощ /по Наредба №25 / са:

 1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 2. болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения;
 3. лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 4. жени със започващо раждане или аборт;
 5. деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
 6. болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването;


Предмет на дейност в Спешно отделение са всички животозастрашаващи състояния и ситуации, изискващи спешна медицинска помощ:

 1. Всички състояния, свързани с нарушаване на съзнанието;
 2. Състояния с нарушения в дишането;
 3. Състояния с обилни кръвоизливи;
 4. Състояния с гърчове;
 5. Състояния с остра болка - сърдечна, коремна област и пр.;
 6. Злополуки;
 7. Отравяния,изгаряния и др.;
 8. Започващо раждане или аборт;
 9. Всички видове нещастни случаи и злополуки извън дома;

История

Спешно отделение е структура към УМБАЛ”Св.Анна” София, АД от 01.02.2007 година съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №29/1999г. за основните изисквания на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи.

Фотогалерия