Сигнали

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • По e-mailcontacts@sveta-anna.eu
  • На хартиен носител, по пощата или чрез подаване в деловодството на УМБАЛ „Света Анна“ АД гр София на адрес „Димитър Моллов“ 1, гр.София
  •  

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Три имена
  • Вашия адрес за кореспонденция
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществи и чрез попълване на  онлайн форма за подаване на сигнали към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 


Правила за корупция - Вътрешни правила за приемане и обработка на жалби и сигнали за нередности, нарушения, корупция и измами в УМБАЛ "Света Анна" - София АД