Отделението за централно снабдяване със стерилни материали / ОЦССМ /

Важно звено за всяка модерна болница е Отделението за централно снабдяване със стерилни материали / ОЦССМ /. В УМБАЛ “Св. Анна” то е на европейско равнище и отговаря по стандартите на Наредба №39/26.08.2010г. по профилактика и контрол на ВБИ. Има отлична оценка на акредитацията през 2011г.

Стерилизация се извършва от създаването на болницата, но истинско развитие тя получава през 1996 г., когато чрез Швейцарския Червен кръст в 13 лечебни заведения в България започва осъществяването на проект по “Централна стерилизация”, в който е включена и бившата Окръжна болница. Така тя се оборудва с модерна и високо ефективна болнична стерилизация за над 6 млн швейцарски франка.

ОЦССМ е открито на 29 януари 1998 г., като самостоятелно отделение за производство на стерилни материали. Сухите стерилизатори и параформалдехидните таблетки вече са заменени  с високо технологична апаратура: два парни стерилизатора, газов стерилизатор с 3% формалдехид, газов стерилизатор с етилен оксид, две миялни машини и устройства за опаковане на материалите във фолио.

 През годините с развитието на болницата се увеличава и обема на работата от няколко стотин  в началото  до  224 984броя материали през 2011г.

В отделението работят: началник отделение, старша медицинска сестра, три медицински сестри, седем апаратчика и двама санитари. Всички притежават необходимите сертификати и удостоверения за работа в стерилизация.

Началник на ОЦССМ е д-р Зорница ХРИСТОВА, отличен коремен и детски хирург.

Старша медицинска сестра – Цветана Христова – магистър по Управление на здравните грижи. Ръководи курсове за следдипломна квалификация на медицински сестри.