Отделение по педиатрия

В Отделение по педиатрия се приемат деца  със остри инфекции на горните дихателни пътища, алергични заболявания на дихателната система, бронхиална астма, заболявания на отделителната система – пиелонефрит и бъбречна колика, деца с артериална хипертония, други внезапно възникнали остри състояния в детска възраст – фебрилитет, повръщане, обриви, фебрилен гърч. В педиатричния консултативен кабинет се осигурява 24-часова спешна медицинска  помощ и прием за деца от цялата страна. Болничният престой е с придружител, без заплащане.


Контакти

Контакти

УМБАЛ „Св Анна“ АД – Западен корпус, етаж 2

Тел. 02/ 975 91 28
Моб. тел: 0879885133

Екип на клиниката

Д-р Евелина Стоименова

Д-р Евелина Стоименова (Началник на отделение)

Завършила МУ-София. Има 25 години лекарски стаж.
виж още...

Основни дейности

В отделението работят осем лекари: д-р Евелина Стоименова е и.д. Началник ОП, д-р Красимира Гълъбова, д-р  Анна Гоцева, д-р  Eлена Колева, д-р Божана Найденова, д-р Марияна Попова, д-р Цветина Велева и д-р Павлина Попилиева.Старша мед. сестра на отделението е Славена Манова е с ОКС бакалавър по специалността  „Управление на здравните грижи“ . Медицинските сестри  в ОП са 11. Екипа на Отделение по Педиатрия е с  много добра професионална подготовка, грижовни и всеотдайни в работата си.

     Отделение по педиатрия разполага с необходимата  апаратура за осъществяване на диагностично лечебната дейност – монитори за проследяване на хемодинамичните показатели, пулсоксиметри, ЕКГ апарат, инфузионни помпи, инхалатори.

Към отделение по педиатрия функционират два кабинета - Педиатричен кабинет и Педиатричен ревмокардиологичен кабинет. Те се намират на  първия етаж в диагностично консултативния блок на болницата. Работното време е от 08-14ч. . В тях се осъществяват консултативни прегледи на деца насочени от ОПЛ за хоспитализация, деца при които се налага спешен преглед, осъществява се и контролно наблюдение на лекувани и изписани от отделението пациенти. Педиатричния ревмокардиологичен кабинет работи  всяка сряда от 10 до 13ч. и в него се консултират  деца с кардиологични проблеми.

     Към Отделението по педиатрия функционира и Комисия за освобождаване от имунизиции на деца от Софийска област. Комисията заседава всеки последен четвъртък на месеца от 11 до 13ч.

В момента  Отделение „Педиатрия”  е :

  • База за специализация;
  • Подържа постоянна връзка с всички структури  на болницата;
  • Денонощно осигурява консултативна дейност  на територията на болницата и  в други болници;
  • При  необходимост  оказва методична помощ ;
  • Участва активно в конгреси , дискусии  и научни форуми .

История

Педиатрията и инфектологията дълго време са само сектори към вътрешното отделение. В тях се редуват двама чудесни и всеотдайни лекари – д-р Симеон БЕЛОПИТОВ и д-р Спиро ДИМИТРОВ. При тях работи и бъдещата проф. Тамара Пилософ, завършила в Париж, виден български педиатър-кардиолог, ревмокардиолог и ендокринолог.  

     Самостоятелно Детско отделение при Софийската Окръжна болница е разкрито през 1951 г. от големия български педиатър доц. Асен ФИКОВ. Първоначално то разполага с 50 легла, 30 от които са за кърмачета. Само година по-късно доц. Фиков е назначен за директор на Института по педиатрия; неговото място заема доц. Аспарух ПАНОВ, който работи тук до пенсионирането си през 1969 г., оставяйки 70 легла (40 от които – кърмачески), въвежда стерналната и тибиална пункции при левкемия и обучава чудесни лекари: д-р Тодор Тодоров (разкрил първия в София специализиран детски ревмокардиологичен кабинет; за кратко време го замества д-р Любен Герджиков); д-р Румяна Иванова (създала филиал в с. Владая с 30 легла за рехабилитация на преболедували ревматизъм); д-р А. Руменова; д-р Шляхтин; д-р Вутова; д-р Димитрова; д-р Ташков; д-р Гълъбова. След пенсионирането на доц. Панов завеждащ клиниката става д-р Георги Миланов, изключително скромен и дицсиплиниран медик, който със сътрудниците си проучва местната патология, главно ревматизма и рахита. (Портретите на тези светли хора са закачени в коридора на отделението, което наистина трогва и задължава!)

     При преместването в новата болнична база в ж. к. “Младост”, през 1972 г. броят на педиатричните легла е увеличен на 110 (от тях – 60 за кърмачета). Клиниката се състои вече от 2 отделения, ръководени съответно от д-р Порфирий Бахметиев и д-р Сребра Хаджидемиева. По-късно към Детската клиника са създадени Кабинети по детска неврология, оглавен от д-р Симеон Кодин; по детска нефрология (д-р Любен Герджиков) и по детска пулмология (д-р Динка Ангелова), както и сектор по интензивни грижи (д-р Ванюша Генова). Тук работят всеотдайните педиатри д-р Ташков, д-р Стоянов, д-р Гоцева ,д-р Гълъбова д-р В. Генова. 

     От 1993 до 1999 г. ръководител на Отделението по педиатрия е д-р Бонка Георгиева, известен детски лекар в столицата и цялата Софийска област.  От 2001 г. до 2007 г. отделението по педиатрия се ръководи от видния педиатър д-р Маргарита Гизова,  делегат на България в Педиатричния комитет на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА).  От 2008 до 2010 отделението се от завежда от дългогодишният педиатър д-р Магдалена Пенева. От 2010г. до август 2012г. началник на отделението по педиатрия е известният детски пулмолог и астмолог Д-р Слави Филчев. Отделението е ръководил и д-р Николай Ташков. От декември 2014г Изпълняващ длъжността началник отделение по педиатрия е д-р Евелина Стоименова – лекар с призната специалност по педиатрия ,допълнителна квалификация по неонатология и спешна медицина и дългогодишен стаж.

Фотогалерия