Отделение по инфекциозни болести

Отделение по Инфекциозни болести  е структурно  звено към „УМБАЛ”Света Анна”- София АД . Разположено   е  в самостоятелна  сграда в двора на болницата  ситуирано  е на два етажа със самостоятелен приемно-диагностичен  кабинет  . Осъществява добра комуникация с всички структури и звена на болницата . В отделението работят следните  специалисти :

 7 лекари с придобита специалност по инфекциозни болести ,  трима с втора специалност ,  вътрешни болести , епидемиология и детски болести .

 7  медицински сестри  , 1 – старша медицинска сестра и  8 санитари


Kонтакти

Kонтакти

 тел:  02 975 9317
Прегледи и прием на пациенти се извършва   денонощно  в Приемно –консултативен кабинет на територията на  отделението . В Отделението се извършват  консултативни прегледи , диагностика и лечение на инфекциозни заболявания  при пациенти от всички възрастови групи .

 

Екип на клиниката

Д-р Петър Петров

Д-р Петър Петров (Началник отделение)

През 1991г. на 01.04.1991г. заема длъжността лекар ординатор в инфекциозно отделение . От 01.04.1991г. е началник на Отделение по Инфекциозни болести
виж още...

Марина Игнатова

Марина Игнатова
(Старша медицинска сестра)

Заема длъжността старша медицинска сестра след конкурс през 2003 г. Завършва Медицински Универси...
виж още...

Основни дейности

Подсигурява  специализирана медицинска помощ по инфекциозни болести включваща / диагностика  ,  лечение и профилактика / . Осъществява се  специализирана  консултативна , експертна  и научна дейност  в областта на инфекциозните заболявания  и техните раздели

 • Инфекции на дихателните пътища
 • Инфекции на стомашно – чревния тракт
 • Вирусни хепатити
 • Инфекции на кожата и меките тъкани
 • Вирусни екзантеми  и локализирани вирусни инфекции на кожата
 • Синдроми свързани с лимфните възли
 • Зоонози , рикетсиози ,борелиози
 • Вирусни хеморагични трески
 • Инфекции на нервната система
 • Сепсис и сепсис свързани синдроми
 • Диагностициране на HIV инфекция и СПИН
 • Профилактика и лечение на  инфекциозни  заболявания  при болни , пътуващи  и връщащи се  от различни географски райони

История

През  1926г. на 27.04. 2016г. със заповед  на Министерството на Вътрешните работи съвместно с  Министъра  на Народното здраве  се открива Софийска Първостепенна болница  с пет отделения между който и Вътрешно – Детско – Инфекциозно отделение . !945г. Детско и Инфекциозно отделени се  отделят от Вътрешно отделение  с  75 легла . Ръководи се от педиатрите  д-р Симеон Белопопов , д-р Аспарух Попов и д-р Спиро Димитров  то е разположено в три сгради  в различни части на болничния двор на  Окръжна болница  д-р Рачо Ангелов на Сточна гара . 1973 г. се  преструктурира  в Инфекциозно отделение за възрастни и Инфекциозно отделение  за деца  в самостоятелна сграда  с  Началник  д-р Стела Аструк .

От м. януари  1991 г. ръководител на Инфекциозно  отделение е д-р Петър Петров  в отделението работят  още  7 лекари  ,  1 старша медицинска сестра  10 – медицински сестри  и 8 – санитари      Пребазира се през 2006г. на  територията  на УМБАЛ ”Св.Анна”София АД. В момента  Отделение „Инфекциозни болести”  е :

 • База за специализация;
 • Подържа постоянна връзка с  всички структури  на болницата;
 • Денонощно осигурява  консултативна дейност  на територията на болницата и  в други болници;
 • При  необходимост  оказва методична помощ ;
 • Участва  активно в конгреси , дискусии  и научни форуми.

Фотогалерия