Отделение по диализно лечение

Отделението по диализно лечение се намира в самостоятелна двуетажна сграда встрани /на юг/ от корпуса на болницата.  По настоящем в отделението има 18 поста за диализно лечение, а в КАИЛ 1, КАИЛ 2 и ОАИЛ на Клиниката по кардиохирургия има по един пост за хемодиализа на тежко болни, оперирани и в критично състояние. С всяка измината година броя на проведените хемодиализни процедури се увеличава. Провежда се високоспециализирана и консултативна, планова и спешна помощ на пациенти на хемодиализа с напреднала хронична бъбречна недостатъчност. Безотказно се приемат спешно болни от цялата страна.

МИСИЯ : Лечебно-диагностичните възможности на Отделението по Диализно лечение са в следните области:
1. Лечение на ХБЗ 5 стадий, ХБЗ обострена и Остро Бъбречно Увреждане, предоперативна, следоперативна и пост-трансплантационна диализа - Прилагат се следните методи на екстракорпорално очистване на кръвта :
• Хемодиализа, ултрафилтрация, секвенциална ултрафилтрация.
• Ултрафилтрация на асцитна течност.
2. Имплантиране на постоянни и временни катетри за съдов достъп за хемодиализа, както и катетри за провеждане на перитонеална диализа.
3. Консервативно лечение на усложненията на диализното лечение.
4. Диагностика и проследяване на пациенти с ХБЗ на диализа, Осъществява се постоянен лабораторен контрол на определени показатели.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ : В Отделението постъпват пациенти над 18 г. от София и цялата страна за лечение на хронична, хронична обострена и остра бъбречна недостатъчност, инплантация и инсталиране на постоянен или временен катетър.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ: В Отделението по диализно лечение се провежда обучение на:
• Обучение на специализанти по нефрология
• Екипът на Отделението участва с лектори и научни съобщения на всички национални конгреси по нефрология, научно-практически конференции по диализа,семинари по нефрология и диализа. Колективът представя научни съобщения на конгреси на ERA-EDTA; ISN; ISPD; BANTAO и Дунавската асоциация по нефрология.


Kонтакти

Kонтакти

Отделението не работи в неделя. Има екип на разположение.
Нач. отделение тел: 02 9759152
факс: 02 9759152
е-майл: krassimiraa@abv.bg
Лекари тел: 02 9759152
Ст. мед. сестра тел: 02 9759150
е-майл: marina.prav@abv.bg
Зали за диализа тел: 02 9759151
Mоб тел: 0879885360

Екип на клиниката

Д-р Красимира  Ашикова

Д-р Красимира Ашикова (Началник отделение)

Д-р Ашикова има висше образование- Медицинска Академия –ВМИ ВАРНА-лекар, ВМИ София - вътрешни болести , ВМИ София - нефрология . Владее английски, руски, български език.
виж още...

Д-р Николай Тодоров

Д-р Николай Тодоров
(Зам Нач. Отделение)


виж още...

Марина Правчанска

Марина Правчанска
(Старша медицинска сестра)


виж още...

Основни дейности

Отделението отговаря на изискванията за покриване на трето ниво на компетентност. В Отделението се провежда хемодиализно лечение с високотехнологични нови машини. Използват се еднократни консумативи и медицински изделия от най-високо качество. Провежда се бикарбонатна диализа при всички болни. Лечението е индивидуално, съобразно клиничното състояние и параклиничните показатели - вид диализна мембрана и площ, видове разтвори за диализа. Прилагат се скъпоструващи медикаменти- Еритропоетин Стимулиращи Агенти, Активатори на вит Д3, Фосфороуловители, Калцимиметици. Подсигурява се чиста вода за диализа чрез система за пречистване на водата и обратна осмоза. Поставят се Постоянни тунелизирани катетри за хемодиализа-траен съдов достъп за хемодиализа.

История

Създадено е през месец  март 1985г. от всепризнатият организатор и родоначалник на българската хемодиализа проф. Здравко Киряков, с първи завеждащ – д-р Светозара Денева. След нея, от 2001г. началник Отделение по диализа  е Д-р Николай Тодоров, а от 2015г -  Д-р Красимира Атанасова Ашикова.

Фотогалерия