Отделение Клинична лаборатория

Отделението е с признато трето ниво на компетентност според приетия през 2010 г. „Стандарт клинична лаборатория”. Разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал. Обслужва пациенти от цялата страна, които се лекуват по клинични пътеки по договор с НЗОК в УМБАЛ „Света Анна”- София, амбулаторни пациенти и срещу заплащане


Контакти

Контакти

Отделение Клинична лаборатория се намира в Консултативно диагностичния блок на УМБАЛ „Света Анна- София” АД на втория етаж.

        Телефони за контакти:

        02 9759148- Регистратура ДКЦà между 8.00 и 13.30 ч.;

        029759346- Спешна лабораторияà24 часа за клиники и отделения;

        0879885319- Началник отделениеà между 8.00 и 14.00 ч.

Екип на клиниката

Недка Павлова

Недка Павлова (Старши медицински лаборант)


виж още...

Основни дейности

ОКЛ извършва 24 часа всички изследвания за хематология, коагулация, клинична химия, хормони, кардиологични и туморни маркери, имунологични изследвания, изследване на телесни течности, които се изискват от клиничните пътеки, по които УМБАЛ „Света Анна- София” АД има сключен договор с НЗОК.

История

Още през 1918 г. проф. д-р Васил МОЛЛОВ учредява първите 3 лаборатории в Окръжната болница – клинична, изосерологична и паразитологична. През 1941 г. във Вътрешното отделение, ръководено от бъдещия чл.-кор. проф. Васил Цончев, се изгражда самостоятелна клинична лаборатория, която допринася за развитието на ревматологията, нефрологията и диабетологията в България.
Клиничната лаборатория е обособена като самостоятелно отделение през м. май 1945 г. от д-р Нисим ЛЕВИЕВ, който е един от първите наши специалистии по клинична лаборатория. За кратко време след пенсионирането му негов приемник е д-р Христова. От 1953 г. до 1978 г. завеждаща е д-р Катерина Язова, един завършен специалист, с безспорен принос в диагностично-лечебната работа на всички отделения. Пръв помощник ú е неуморимият д-р Григоров. Тук последователно работят и лекарите д-р Хлебаров, д-р Шишков, д-р Д. Попова, д-р П. Станева, д-р Марекова, д-р Райна Кемилева (създател на Отделението по микробиология). Ръководители след д-р Язова са: д-р Ива СПАСОВА, д-р Кичка Димова, д-р Светлана Николова.