Неонатологично отделение

Неонатологично отделение е структурно звено в състава на Клиника по Акушерство и гинекология към УМБАЛ “Света Анна“- София АД. Стационирано е на първи етаж в корпус „Запад”, съвместно с Отделение по Акушерство и гинекология. Отделението разполага с 20 неонатологични легла, от тях 14 легла за здрави деца, 4 легла за деца със специални грижи и 2 легла за интензивна терапия. Приемат се деца родени в УМБАЛ ”Света Анна”, както и родени в други болници с първо ниво на компетентност на отделение по неонатология.
Неонатологично отделение е с второ ниво на компетентност. Неонатологичните легла за здрави новородени са разположени в майчините стаи на така наречения децентрализиран принцип. По този начин майката има денонощен контакт с детето си под грижите на добре обучен и компетентен персонал. Активно се пропагандира естественото хранене на новородените. Майките ежедневно се обучават в грижи за новородените и получават практически умения по време на престоя в отделението.
Децата, които се отглеждат в кувьоз и се нуждаят от интензивно лечение и високоспециализирано обгрижване се настаняват в обособено звено за интензивна терапия и специални грижи. Пропусквателният режим при тях е ограничен и е в точно определени часове, но задължително се стимулира контактуването на двамата родители с детето. При невъзможност за посещение от страна на родителите, информация по телефона се дава в часовете от 12:00 до 13:00 от Началник отделение или дежурния лекар. До леглото на пациента се дава информация за здравословното състояние на детето, необходимостта от промяна на лечението и нови диагностични процедури, които задължително се съгласуват с родителите.
Деца с тегло при раждането под 1200 гр. и родени преди 32г.с. се превеждат за лечение в СБАЛДБ София, Клиника по неонатология.
Към отделението работи и център за рискови деца, като се провежда активно наблюдение на недоносените новородени след изписването им от болничното заведение до края на първата година. Към него могат да се насочват и деца, родени извън УМБАЛ „Света Анна”
В отделението работят 7 лекари, 10 акушерки/сестри, 1 технически сътрудник и 6 санитари. Всички са с необходимата квалификация и компетентност.
В момента отделението се ръководи от д-р Радосвета Росманова, старша акушерка Снежана Димитрова и старши лекар д-р Людмила Баждарова.


Контакти

Контакти

Информация за здравословното състояние на новороденото се дава на майката и бащата.   Близките на новороденото  могат да получат информация само след  съгласие на двамата родители. Информация по телефона се дава след предварително уточняване  и съгласуване с родителите  на детето.  Спазва се принципът на конфиденциалност и се ограничава даването на здравна информация на близки и познати. 

Телефони за връзка: 02/9759078- лекари ; 02/9759158- инт. стая

Екип на клиниката

Д-р Радосвета Росманова

Д-р Радосвета Росманова (Началник отделение)

Д-р Росманова има две клинични специалности – „Детски болести” и „Неонатология”, както и диплом от СА „Димитър Ценов” Свищов - магистърска степен, специалност „Застраховане и здравен мениджмънт” . Работи цялата гама на неонаталната интензивна терапия. Приоритети – проследяване на рискови новородени, най-вече висока степен недоносени деца, сърфактант терапия, парентерално хранене в периода на новороденото, вътреболнични инфекции в неонатологичните интензивни отделения, ехографски изследвания. Новатор при отглеждане на недоносени новородени, като създава единствената система за отглеждане на недоносени в България тип „Кенгуру”. Реализира комплексен профилактичен проект за проследяване на рискови новородени, който за момента е единствен в България.
виж още...

Основни дейности

Неонатологично отделение е структурирано съгласно медицински стандарт по неонатология. То е оборудвано с необходимия брой кувьози, инфузионни помпи, монитори, лампи за фототерапия, респиратори, с възможност за апаратно подпомагане и провеждане на първична реанимация на нуждаещите се новородени.

Провеждат се следните дейности:

Рутинни грижи за здрави деца и обучителна дейност на родителите,; първична реанимация; 

провеждане на конвенционална и интензивна фототерапия на деца с неонатална жлтеница;

провеждане на дозирана и по правилата кислородотерапия; апаратно подпомагане; тотално и смесено парентерално хранене; антибиотична терапия в периода на новороденото.

Освен стандартните диагностични дейности в отделението се прилагат и високоспециализирани: трансфонтанелна ехография, абдоминална ехография, кардиоехография, отоакустични емисии за проверка на слуха на всички новородени. Могат да се извършват и  високоспециализирани образни процедури и лабораторни изследвания – микробиологични и клинико-лабораторни.