Клиника по кардиохирургия

Клиника по кардиохирургия на УМБАЛ „Света Анна” АД - София, започва плановата си оперативна дейност през септември 2008 г. и годишно тук се провеждат около 500 сърдечни операции, съчетаващи цялостния спектър на световната кардиохирургия.
Ако Вие имате сърдечно заболяване, нуждаещо се от оперативно лечение и желаете да получите компетентно мнение от кардиохирург-специалист, не се колебайте да ни посетите. Работим и приемаме пациенти от цялата страна 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Всички прегледи и операции се извършват по НЗОК и са НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ и без доплащане, както на самото лечение, така и за използваните материали.
Уверяваме Ви, че при нас ще получите висша форма на медицинска компетентност и хирургично лечение, съответстващо на актуалните методични указания на Европейската и Американска асоциация по кардиохирургия. Нашият екип с удоволствие ще Ви съпътства през целия период на вашето възстановяване.
В Клиника по кардиохирургия се извършва 24 часов мониторинг и контрол на пациентите. Наблюдението и грижите за тях се осъществява от високо квалифицирани специалисти по Кардиохирургия, Кардиология, Анестезиология и интензивно лечение, специално обучени и опитни медицински сестри и рехабилитатори, профилирани в следоперативното раздвижване и възстановяване.


Контакти

Контакти

София 1709

Ул. Димитър Моллов №1

dherzchirurgie@gmail.com

тел: факс 02/9759068 

скретар тел.02/9759067

Екип на клиниката

Д-р Васил Гегусков, д.м.

Д-р Васил Гегусков, д.м. (Началник на Клиника по кардиохирургия.)


виж още...

Основни дейности

Структура на Клиника по кардиохирургия:

Клиниката има 4 сектора: диагностичен, операционен блок, интензивно лечение и стационар.
• 1.Диагностичен сектор – Болните насочени за кардихирургична операция, се консултират напълно безплатно. За целта е необходимо е да се представят епикриза, резултати от ехокардиография, дис с запис от инвазивно изследване (коронарография).Началникът на отделението Проф. Данов всеки делничен ден извършва безплатни консултации за пациенти с установени сърдечно-съдови заболявания и насочени за оперативно лечение.

• 2. Операционен блок – Клиника по кардиохирургия разполага с 2 самостоятелни операционни зали оборудвани с най съвременна апаратура. (СНИМКА НА ОПЕРАЦИОННАТА)

• 3. Интензивно лечение – Секторът по Интензивно лечение разполага с отлично подготвен екип от анестезиолози, висококвалифицирани медицински сестри и рехабилитатори. Секторът е оборудван с апарати за временно поддържане на сърдечната дейност (интра аортна балонна помпа, центрифугална помпа), апарат за временно заместване на бъбречната функция ( апарат за вено-венозна хемодиафилтрация). (СНИМКА НА реанимацията)

• 4. Стационар – сектор за предоперативни и следоперативни грижи – Тук се извършва 24 часов контрол на пациентите.

  • Наблюдението и грижите за пациентите се осъществява от специалисти по Кардиохирургия, Кардиорогия и високо квалифицирани медицински сестри и рехабилитатори. 

Като многопрофилна болница разполагаща с Микробиология, Хемодиализа, Образна диагностика, Неврология, Инвазивна кардиология и т.н. имаме възможност да осигурим цялостно медицинско обслужване на пациентите. Това ни позволява максимално бързо и ефективно да извършим всички необходими допълнителни консултации и изследвания в името на по-бързото въстановяване на пациентите ни.

Научна дейност:

Обучение на студенти и/или специализанти:

  • Обучение на Специализанти по Кардиохирургия, Кардиология и Анестезиология.
  • Обучение на медицински сестри.

 

 Дейност :

  • Пълна предоперативна клинична диагностика и подготовка на пациента за оперативно лечение
  • Оперативно лечение на исхемична болест на сърцето
  • Минимално-инвазивни операции на аортна клапа и възходяща аорта – мини стернотомия (6-7 см. кожен разрез). По такав начин не се нарушава стабилността на гръдния кош, намалява се следоперативната болка и позволява значитилно по бързо възстановяване на пациента.
  • Хирургия на възходящата аорта и аортната дъга – по спешност при аортна дисекация.

Разполагаме с най-съвременната техника за диагностика и оперативно лечение на всички заболявания на гръдната аорта, включинтелно и за следоперативното проследяване на оперираните пациенти. Дългогодишната ни експертиза и опит в тази сфера позволяват провеждането на най-сложните и рискови операции на аортата.

• Минимално-инвазивни операции на митрална и трикуспидална клапи. Тези пациенти достъпат до сърцети се осъществява чрез дясна торакотомия с кожен разрез 8 см. По този начин се спестява цялостното отваряне на гръдната кост, което рефлектира не само в по-добрия козметичен резултат , но и в по-бързото възстановяване на пациента.
• Съхраняване на собствената митрална клапа и възстановяване на функциите й в над 90% от случаите.
• Специално внимание се обръща на пациенти със синдром на Марфан. Това е наследствено заболяване, които води до ускорено разширяване на цялата аорта и не рядко до остра дисекация (разкъсване). Това е застрашаваща живота диагноза, коята налага спешно оперативно лечение. За да не се стига до там, препоръчваме профилактична консултация с кардиолог и кардиохирург. Регистрираните пациенти със синдром на Марфан подлежат на по-задълбочени прегледи и наблюдение и съответно на оперативно лечение в планов порядък
• Хирургия на сърдечни тумори
• Хирургия на преводни нарушения
• Хирургично лечение на заболявания на перикарда
• Хирургично лечение на белодробна тромбоемболия
• Хирургично лечение на вродените сърдечни малформации при възрасни (над 18 г.).

При болни, които се нуждаят от по-продължително възстановяване Клиника по кардиохирургия ги насочва към „Отделение за кардиологична рехабилитация в” гр. Банкя

Фотогалерия