Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ „Св. Анна“ – София е развила и работи по всички направления и методики на Физикалната и рехабилитационна медицина. Тя има за цел да поддържа и възстановява физическото, психическо и умствено здраве и благоприятства осигуряването на по-добро качество на живот. Осъществява непрекъсната, безотказна, висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ в следните основни направления:

физикална медицина и рехабилитация на болни след хирургична интервенция;
физикална медицина и рехабилитация на заболяванията на Дихателната система;
физикална медицина и рехабилитация на заболяванията на сърдечно-съдовата система;
физикална медицина и рехабилитация на заболяванията на централната и периферната нервна система
физикална медицина и рехабилитация на заболяванията на ОДА (опорно-двигателен апарат);
физикална медицина и рехабилитация на болни след кардиохирургични интервенции;
физикална медицина и рехабилитация на болни след неврохирургични интервенции;
физикална медицина и рехабилитация на заболявания в детска възраст.


Контакти

Контакти

Клиниката е разположена на етаж -1 в Западното крило на лечебното заведение.
Тел. На приемно-консултативен кабинет: 02/ 975 90 52
Тел. Регистратура на КФРМ: 02/ 975 91 05

Екип на клиниката

Д-р Нина Гацова - Профирова

Д-р Нина Гацова - Профирова (И.Д. Началник клиника)

Лекар с 33-годишен стаж по специалността. Преминала е курсове на следдипломна квалификация по лазертерапия, акупресура, електростимулации, постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави. С подчертани интереси е към лазертерапията и към рехабилитацията на болни с неврологични заболявания. Преподавател е към Медицински колеж – София.
виж още...

Доц. Д-р Яна Петровска

Доц. Д-р Яна Петровска
(Доцент, лекар по физикална и рехабилитационна медицина)


виж още...

Д-р Десислава Герасимова

Д-р Десислава Герасимова
(Лекар по физикална и рехабилитационна медицина)

Специалист по физикална и рехабилитационна медицина, привърженик на интегративният подход в лече...
виж още...

Основни дейности

• Лечебно –диагностична дейност, която включва ранна рехабилитация на болните от всички клиники и звена на лечебното заведение, диагностика и лечение на лежащо болни в стационара на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина и на всички показани болни за амбулаторно лечение.
• Учебно – преподавателска дейност – Клиниката обучава лекари – специализанти за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, студенти от Медицински Университет София със специалност „Рехабилитация“ и „Кинезитерапия“, студенти от НСА „Васил Левски“ със специалност „Кинезитерапия.
Клиниката осигурява база и организира провеждането на клинична учебна практика и лятна стажантска практика на обучаващите се студенти.
• В Клиниката по физикална и рехабилитационна се прилагат всички специализирани методики и дейности – „Постизометрична релаксация“, „Проприоцептивно – нервномускулно улесняване“, „Лазертерапия и лазерпунктура“, „Електроакупунктура“, както и специализирани диагностични методики – „Маниално мускулно тестуване“, Тест на S. Brunnstrom, тест на Бартел, тест на Ашуърт, Мишел и др.
Клиниката извършва още:
- Масаж със специализирани техники – „Сегментарно-рефлекторен масаж“, „Съединително-тъканен масаж“, „Зонотерапия“
- Обучение в поетапна вертикализация
- Разгърната дихателна реабилитация включваща деблокиране на диафрагма, ребрено дишане и тибетски методи.
- Програма за кардиорехабилитация на болни след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
- Ранна рехабилитация на заболявания на ОДА - след оперативни интервенции по повод фрактури, артрозни изменения и др.
- Ранна рехабилитация при заболявания на централната и периферната нервна система – След мозъчен инфаркт и кръвоизлив, неврити, невропатии и травматичи увреди.
- Разработени програми за кинезитерапия в периодите на бременността, при метаболитен синдром и при гръбначни изкривявания.
• Апаратурата е на съвременно медицинско ниво и обхваща целия диапазаон на физикалната медицина
- Нискочестотно импулсно магнитно поле
- Нискоинтензивна лазерна терапия
- Терапия с апарати за ниско, средно и високочестотни токове, електростимулация, ултразвук
- Светлотерапия
- Термотерапия и криотерапия
- Сауна
- Хидромасажна вана
- Аерозолотерапия
- Апаратен лимфодренаж
- Уреди за Кинезитерапия
- Екстензионно - вибрационна терапия

История

Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ „Св. Анна“ – София е приемник на първото по рода си отделение в страната, разкрито през 1947г. и развило всички направления и методики във физикалната и рахабилитационна медицина през годините.