КАИЛ

КАИЛ (Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение) обслужва всички клиники и отделения в болницата, чиито пациенти се нуждаят от тези толкова важни и животоспасяващи дейности.
В момента Началник клиника е Доц. д-р Мария Атанасова Костадинова.
КАИЛ се състои от 2 отделения.
Завеждащ на I отделение на КАИЛ е д-р Петър Милчев Марков.Под негово ръководство работят 11 лекари.
Ст. м. с. е Лиляна Димитрова Делева (тя работи тук от още времето на д-р Тошка Бенева!).
Ръководител на II Отделение на КАИЛ е д-р Димитър Петров Николаков. Към него работят 8 анестезиолог-реаниматори: по 2 от тях – в Клиниките по урология, по ортопедия и травматология, по неврохирургия, и по лицево-челюстна хирургия и 1 – в Клиниката по офталмология. Така се осъществява ритмичната им дейност.
Ст. м. с. е Жаклин Андреева Пенчева.


Контакти

Контакти

София, ул. "Димитър Моллов" 1

История

Звеното по анестезиология на Окръжна болница – София  има славна история! То е създадено в края на 50-те години на миналия век от неуморната и всеотдайна д-р Тошка БЕНЕВА, първия анестезиолог на Софийски окръг, която осъществява и първата в болницата интубационна наркоза през м. март 1958 г.: след година-две кабинетът й прераства в сектор. На 7 февруари 1972 г. д-р Бенева оглавява новосъздаденото Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение и го ръководи чак до 1989 г., като не само дава, заедно с колегите си, анестезии на всички отделения в болницата (от неврохирургията, хирургията и ортопедията - до АГ, урологията, УНГ и офталмологията), но и обучава на тази изключително трудна и отговорна специалност десетки лекари, разпръснали се по всички столични заведения. Смело може да се каже, че ОАРИЛ при Окръжна болница “Д-р Рачо Ангелов” и легендарната д-р Тошка Бенева са пионерите и създателите на столичната анестезиология и реанимация!
През осемдесетте години в ОАРИЛ е назначен д-р Петко Арнаудов, кмн, който разширява дейността му и многократно увеличава броя на анестезиите. От самото създаване на ОАРИЛ в него на работа е и д-р Снежана ДАСКАЛОВА, която ръководи отделението до 1992 г. (Макар и пенсионерка, тя продължава да работи и днес, лъчезарна и неуморна.) Именно д-р Даскалова дава анестезията при първата за цяла България лапароскопска операция, извършена от бъдещия проф. Тома ПОЖАРЛИЕВ. Сякаш е традиция повечето анестезиолози на ПОБ “Д-р Рачо Ангелов” да бъдат жени: д-р Блага Димитрова, д-р Катя Щерева, д-р Жанина Попова, д-р Мария Русева, д-р Табакова, д-р Трендафилова, д-р Николова, д-р Върбанова; разбира се, има и мъже – д-р Виячки, д-р Арнаудов, д-р Попов, д-р Симеонов, д-р Върляков.
Създател на Клиниката по анестезиология и реанимация към ИЛЧГ е доц. Димитър МАДЖАРОВ (1975).
На 1 април 2000 г. доц. Петър ТЕНЧЕВ създава досега невиждана мощна, обединена, от европейски тип и образец за цялата страна КАИЛ (Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение), която обслужва всички клиники и отделения в болницата, чиито пациенти се нуждаят от тези толкова важни и животоспасяващи дейности.