Д-р Радосвета Росманова (Началник отделение)

Д-р Радосвета Росманова

Завършила МУ – Плевен през 1980г. Стартира като лекар-неонатолог в Университетската болница Плевен през 1984г. През 1989г специализира по проблемите на късното проследяване на рискови новородени в Universitat Kinderklinik Rostok при proff. Rohman. Придобива първа клинична специалност „Детски болести” през 1991г. Същата година след спечелен конкурс става завеждащ Клиника по неонатология в МУ Плевен. През 1994 придобива диплом за втора клинична специалност „Неонатология”. В продължение на 20 години е републикански консултант по неонатология. Преподавател в Медицински колеж Плевен и хонорован асистент в МУ – Плевен до 2010г. Притежава магистърска диплома от СА „Димитър Ценов”- Свищов, специалност „Застраховане и здравен мениджмънт” от 2002г. Сертифициран акредитатор на лечебни заведения от 2004г. След 2010г е последователно Началник на Неонатологично отделение при СБАЛАГ Шейново и УМБАЛ „Софиямед”. От 2015г е Началник Неонатологично отделение при УМБАЛ „Света Анна”- София АД.
Ръководител на специализациите по неонатология на редица колеги. Има публикации в наши и чуждестранни издания. Участник в редица международни форуми у нас и в чужбина в областта на педиатрията и неонатологията. Главен изследовател с добри отзиви от FDA при педиатрични и неонатологични проучвания.
Член на Българското педиатрично дружество и Българската асоциация по неонатология, както и на Европейската асоциация по неонатология.