Д-р Добринка Калпачка (Лекар-специализант по нервни болести)

Д-р Добринка Калпачка

От 1.09.2015г. – до сега – лекар специализант по Нервни болести в Клиника по Нервни болести на УМБАЛ „Св. Анна” – гр. София.

От 1.07.2013г. до 31.08.2015г.– лекар специализант по Нервни болести в Отделение по Нервни болести на Пета МБАЛ ЕАД – гр. София.

От 1.12.2012г. до 31.06.2013г. – лекар ординатор в Отделение Нервни болести на Втора МБАЛ ЕАД – гр. София

2006г.-2012г. – магистър по Медицина, Медицински Университет – гр.София.