към Клиника по ЛЧХ и УНГ

 Професор Д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн     

 
 

Ръководител на катедра
по Орална и Лицево-челюстна хирургия

 Факултет по Дентална медицина
Медицински университет София
 
Началник клиника ЛЧХ и УНГ
УМБАЛСвета Анна София
 • Ръководител катедра по Орална и Лицево -Челюстна хирургия в Медицински Университет - София от 1999 г. Преизбран за трети мандат през 2007 г.
 • Заместник декан по научната дейност на ФДМ при МУгр. София от 2008 г.
 • Началник на клиника по Лицево-челюстна хирургия и Ото-рино-ларингология в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна гр. София
 • Национален консултант по ЛЧХ до м.март 2009 г.
 • Главен редактор на списание Съвременна стоматология
 • Член на редакционната колегия на списание Дентална медицина
 • Член на европейската асоциация на лицево - челюстните хирурзи.
   
Повече от тридесет години работи предимно в областта на онкологията в лицево челюстната и шийна области. На тази тема е и защитената от него дисертация за доктор на медицинските науки: Хирургично лечение на злокачествените тумори на кожата на лицето. На същата тема е издадената от него монография-атлас Тумори в лицево-челюстната и шийна области

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
 • съавторство в написване на учебници и учебни помагала 8;
 • самостоятелно издание на учебник 1;
 • участие в написване на монографии 1 (преведена и издадена в чужбина) ;
 • авторски монографии 1;
 • публикации в наши и чужди списания 89;
 • изобретения 2;
 • рационализации 1;
 • участие в конгреси у нас и чужбина 19.
Има признати три специалности:обща стоматология, орална хирургия (1979 г.) и лицево-челюстна хирургия (1982 г.).
През последните 3 години има участие в написването на учебни помагала , както следва:
 • 2005 г. Клинична хирургия под редакцията на проф. Д. Дамянов, раздел Хирургично лечение на заболяванията в лицево челюстната област;
 • 2006 г. Лицево челюстна и орална хирургия под редакцията и ръководството на проф. Р. Угринов;
 • 2007 г. Хирургични болести - учебник за студенти по медицина под редакцията на проф. Н. Яръмов, раздел Хирургично лечение на заболяванията в лицево челюстната област.

 

към Клиника по ЛЧХ и УНГ