Контакти


УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" - СОФИЯ, АД

гр. София
ул. Димитър Моллов №1
тел. 02 / 9759329


Клиники и отделения

Форма за обратна връзка