В УМБАЛ "Св. Анна" -София АД ще се проведе симпозиум по белодробна артериална хипертония(БАХ)

В УМБАЛ "Св. Анна" -София АД ще се проведе симпозиум по белодробна артериална хипертония(БАХ)

На 26 май 2017 г. в УМБАЛ Св. Анна'-София АД ще се проведе симпозиум по белодробна хипертония

15.00-15.10 Откриване на симпозиума
Доц. В.Велчев

Модератори на научната програма доц В.Велчев и проф. А.Постаджиян
15.10-16.00 Сесия I
15.10-15.30 Инвазивна оценка на пациенти с БАХ
Д-р С.Калустян
15.30-15.50 Септостомия при пациенти с БАХ -индикации и хемодинамика
Доц. В.Велчев
15.50-16.00 Дискусия

16.00 -16.30 Кафе пауза

16.30-17.30 Сесия II
16.30-16.50 СТЕРН- клинична оценка, терапевтични подходи,
индикации за PTA на а.рulmonalis при пациенти със СТРЕН
Доц. В.Велчев
16.50-17.10 Инвазивна оценка при „маски“ на БХ
Проф. А.Постаджиян
17.10-17.20 Дискусия

17.20-17.30 Обобщение, закриване на симпозиума
Проф. А.Постаджиян


23.05.2017