Многопрофилна болница

Многопрофилна болница

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - София АД е основана на 01.05.1879 г, като първоразредна областна болница. Тя е една от първите седем болници открити в България след освобождението от османско иго. Болницата е наследник на Обединена районна болница "Д-р Рачо Ангелов" и Института за лечение на чуждестранни граждани, които се обединяват през 2000 г. под името Университетска болница за активно лечение "Света Анна" -София АД.

Най-голямата гордост на УМБАЛ „Св. Анна“ в София, е екипът от елитни лекари и страхотната традиция, която повече от 100 години е сред емблемите на здравеопазването в България.

Съвсем очаквано, нашите  специалисти попаднаха и в листата на „Най-добрите лекари в София“ за 2015 година. УМБАЛ „Св. Анна“ - София може да се похвали с присъствието на 25 лекари в престижната класация - с 12 повече спрямо предишното издание на анкетата. Имената на най-добрите лекари в София можете да видите на bestdoctors.bg.

През 2016 г. УМБАл „Св. Анна“ –София АД стана партньор с Българския олимпийски комитет.

Европейското дружество по хипертония (European Society of  Hypertension - ESH) сертифицира Клиниката по вътрешни болести към УМБАЛ „Св. Анна“ АД - София, като един от трите центрове в България, където най-ефективно се изследва и лекува артериалната хипертония. Сертифицирането на центрове по хипертония е 10-годишна инициатива на ESH и е признание за високо ниво на диагностични и терапевтични възможности  за всяко лечебно заведение. Началник на Клиниката по вътрешни болести е професор Димитър Раев, дмн.

Със супермодерна лазерна техника за лечение на бъбречно-каменна болест се сдоби УМБАЛ „Св. Анна“ - София. Апаратурата е от последно поколение и е малкоинвазивна, щадяща организма. Тя гарантира и много висок процент на успеваемост. Така, ние затваряме цикъла на лечение на бъбречно-каменна болест, чрез най съвременни и модерни техники, заяви началникът на Клиниката по урология - д-р Михаил  Абаджиев.

Нова видео-система за извършване на горна и долна видеоендоскопия получи Отделението по гастроентерология към Клиниката по вътрешни болест, на УМБАЛ „Св. Анна“- София.  Апаратурата е с възможности за прецизна диагностика на заболявания на горния и долния гастроинтестинален тракт, отстраняване на полипи, възможност за ранна диагнстика на рака на стомаха и дебелото черво. Д-р  Божидар Томов сподели , че апаратурата е от най-висок клас и ще помогне както на лекарите да поставят по-точни  диагнози, така и  на пациентите, които ще бъдат лекувани по-ефективно.

Новото Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД e разположенo на повече от 1000 кв.м. площ. То разполага с 10 легла за прегледи, 2 противо-шoкови легла и 10 легла за 24-часово наблюдение, както и операционна зала за хирургически интервенции.Тук, лекарите ще лекуват с най-модерната техника, предлагана в България – отделението има ехографска апаратура, дигитален рентген, клинична лоборатория и апаратура за спешна реанимационна дейност към всяко едно от леглата. Общата сума на инвестицията е за над 1 млн. лева, осигурени от българското правителство. Има и модерна хеликоптерна площадка. Съгласно концепцията на Министерството на здравеопазването, идентични центрове ще бъдат изградени във всички областни градове в България. Очаква се помощ в новия Спешен център на  УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД, да потърсят над 40 хиляди души годишно!

Новото Спешно отделение е част от  формирането на цялостен Център за лечение на исхемичен инсулт - кадрово и технически. Закупен и монитран е нов ангиограф,  съобразен изцяло с изискванията за интервенционално лечение на мозъчносъдови заболявания. Центърът за лечение на инсулт разполага и с нов скенер. По този начин се затваря кръгът - от приемането на пациента през образната и лабораторната диагностика до интервенционното лечение.

 

ПОЛИТИКА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. УМБАЛ „Света Анна“ София АД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 130367715, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост - 1, ул. „Димитър Моллов“ №1 и тел. за връзка 02/ 975-92-22, ел. поща: anna_sofia@abv.bg.

2. УМБАЛ „Света Анна“ София АД е лечебно заведения за болнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения и осъществяващо своята дейност на адрес: гр. София, ж.к. Младост - 1, ул. „Димитър Моллов“ №1 и длъжностно лице по защита на личните данни:Taмара Кирилова,  тел. +359879 885 052, ел. поща: tamara@sveta-anna.eu.

3. Във връзка с осъществяване на своята дейност - осъществяване на болнична помощ, поддържа следните регистри с лични данни:

    • Регистър с лични данни на служителите на дружеството.
    • Регистър с лични данни на лицата, на които се предоставят здравни услуги.
    • Регистър с контрагенти.
    • Регистър видеонаблюдение.

4. Регистърът с лични данни на служителите на дружеството се поддържа според изискванията на трудовото и осигурително законодателство. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6 ал. 1 т. в и чл. 9  ал. 2 т. б).

5. Регистърът с лични данни на лицата (пациентите), на които се предоставят здравни услуги във връзка с основната дейност на дружеството и действащото законодателство в здравния сектор. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6 ал. 1 т. в и Чл. 9  ал. 2 т. з и т. и).

6. Регистър с контрагенти се поддържа във връзка със задълженията на дружеството по търговския закон и нормативната уредба във връзка с търговката дейност на лечебното заведение. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6 ал. 1 т. б)

7. Регистър видеонаблюдение се поддържа с цел опазване на сигурността и имуществото на посетителите и служителите на лечебното заведение.

8. Лечебното заведение прилага мерки за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на съвета от 27.04.2016 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.