Д-р Иво Близнашки, к. м. н. (Началник второ отделение)

Д-р Иво Близнашки, к. м. н.

Завършва медицина във ВМИ – София през 1976г.
Специализира до 1980г. в І-ва хирургия на ВМИ.
От 1980г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в УМБАЛ «Св. Анна», АД – София. От 2002 г. работи като началник II- ро хирургично отделение на V МБАЛ София.
От 2012г. работи като началник Хирургично отделение на МБАЛ “София мед”.
От 2013г. работи като началник II - ро Хирургично отделение на УМБАЛ „Света Анна”
Придобива специалност «Хирургия» през 1983г.
През 1993г. защитава дисертация на тема: „ Хирургическо лечение на кървящи стомашна и дуоденална язва“ и придобива научна степен к.м.н.
Специализации: Страсбург – „Лапароскопска хирургия на ГИТ“
Тюбинген - „Лапароскопска хирургия на ГИТ“
Варшава – „Онкология, черен дроб и храносмилателен тракт“
Нови Сад – „Лапароскопска хирургия при лечение на диафрагмални хернии“