НачалоКонтактиКарта на сайта

+359 /02/ 9759000

Advertisement

 

 

проф. Димитър Раев, дмн.

Началник Клиниката по вътрешни

 

 

 

 

 

 

КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ  “Акад. Чудомир НАЧЕВ”

 

Вътрешното отделение в болницата е учредено от първия му завеждащ д-р Богдан ЧАВОВ, който същевременно е и главен лекар. Постът му се поема от д-р Страшимир ДАСКАЛОВ, бивш главен асистент на първия наш професор по вътрешни болести и по медицина въобще – Васил Моллов. Д-р Даскалов дълги години е и управител на болницата. Тук работят известни на цяла София интернисти като д-р Нина Давидова, д-р Симеон Белопитов и др, както и бъдещият професор Радол Цолов.

Непосредствено след Девети септември 1944 г. вътрешното отделение се разделя на две. Първо вътрешно отделение е завеждано от д-р Илия МИЛУШЕВ, който е същевременно и главен лекар. За кратко време приемник му е д-р Николай РЯЗКОВ. И двамата, както д-р Даскалов, са възпитаници на проф. Васил Моллов и въвеждат неговия прогермански стил на работа: строга дисциплина, взискателност към самите себе си и подчинените, стриктно изследване на болните.

След него н-к отделение става д-р Димитър СТЕФКОВ, автор на известната монография “Белодробно сърце”, дала му право по-късно да оглави цялата клиника. (Той подробно изучава и описва и над 150 лекувани от самия него пациенти с тогава много разпространения и опасен туберкулозен менингит; подпомаган е от д-р Светла Димитрова; заради научните трудове и впечатляващата си клинична работа е удостоен със званието “заслужил лекар”). По-късно завеждащ Първо вътрешно отделение става гастроентерологът д-р Петър ИЛЧЕВ, а след него – хематологът д-р К. ИЛИЕВ; те ръководят и съответните звена. Разкриват се и ендокринологичен (д-р Младенова) и нефрологичен сектор (д-р Живка Люцканова).

 Второ вътрешно отделение е ръководено от тогава частния доцент Васил ЦОНЧЕВ, който по-късно става професор (1956) и чл.-кор. на БАН (1967). Той е създателят на българската ревматология. Има приноси и в областта на диабетологията и алергологията. Роден е в София (1902), завършва медицина през 1927 г. и специализира във Франция, Австрия, Германия, Англия, САЩ. По-късно се премества в Трета градска болница заедно с кардиоложката д-р Тамара Пилософ, където и двамата стават професори. Чл.-кор. проф. Васил Цончев почива през 1981 г. По идея на неговия приемник и продължител на делото акад. Чудомир Начев,  сега обновената лекционна зала на болницата носи неговото име.

След напускането на чл.-кор. проф. В. Цончев второ вътрешно отделение се оглавява от неговият ученик-ревматолог д-р Иван ДОНЕВ, който по-късно заминава на работа в Етиопия. Тук известно време работят и бъдещите академици Иван Пенчев (основателят на съвременната българска диабетология) и Атанас Малеев (по-късно създател на вече несъществуващите Медицинска академия и Институт за лечение на чужди граждани).

Секторът по диетично хранене е разкрит от д-р Александър Белоречки, който издава и специализиран труд по темата и има големи заслуги за развитието на диетологията в България. По-късно рентгенологът д-р Димитър Памуков, който се увлича по народната медицина, разкрива първия и така си и останал единствен за страната Сектор по фитотерапия, където дълги години изготвя, регистрира и пуска на фармацевтичния пазар регистрирани от него билкови комбинации, като бронхопам (препоръчванпри кашлица), енурезопам (при енурезис ноктурна), холопам (при жлъчно-каменна болест) и др., които намират добър прием сред пациентите.     

През 1960 г. отделението по Вътрешни болести е признато за Клиника по вътрешни болести. През 1975 г. тя вече разполага със 180 легла разпределени в 2 отделения, като в тях работят 16 лекари.

От 1966 г. зав. II Вътрешно ревмокардиологично отделение е д-р Светла ДИМИТРОВА, която го оглавява години. Тя е авторитетна лекарка, всепризната в целия окръг и столицата, с редица научни публикации. След пенсионирането й мястото се заема от кардиолога д-р Тодор Живков. Тук работят и известните клиницисти д-р Галинова, д-р Игнатов, д-р Бурян, д-р Чернева, д-р Пунева.

През 1999 г. двете отделения по вътрешни болести влизат в състава на новосъздадената Клиника по вътрешни болести. Неин ръководител до 2005 г. е  академик Чудомир НАЧЕВ - един от знаменитите български лекари. Специализирал многократно във Великобритания, Германия и Франция, той ръководи години наред Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при Медицински университет - София. Разработва основни проблеми на хипертензиологията, епидемиологията на сърдечносъдовите болести и неврокардиологията. Изключително добър лектор, той е един от двигателите на продължаващото медицинско образование в България. Основател е на Българската национална академия по медицина. Днес клиниката носи неговото име.

От 2009 г. до 2012 г. началник на клиниката по вътрешни болести е доц. Малина ПЕТКОВА. Тя е един от известните ендокринолози у нас. Специализирала е в Дания, Швейцария, Великобритания, Израел и САЩ. Научните интереси на доц. Петкова са в областта на метаболитния синдром, захарния диабет, антиейджинг медицината и хормоно-заместителната терапия. Публикувала е над 60 научни статии, участвала е в написването на учебници и монографии. Тя е с богат преподавателски опит като главен асистент към Медицински университет - София и като доцент към Медицински университет - Плевен.

От 2012 г. Клиниката по вътрешни болести се ръководи от професор Димитър РАЕВ, дмн. Той има разнообразен клиничен опит. Работи като общопрактикуващ лекар на село, след което е главен асистент в Катедра Пропедевтика на вътрешните болести към МУ - Ст. Загора, към която създава и ръководи функционален сектор за изследване на сърдечносъдови заболявания, и асистент към Клиниката по Сърдечна хирургия към Националната Кардиологична Болница. Значителен период от неговата кариера преминава в Медицински Институт - МВР, където ръководи Клиниката по Кардиология и интензивно лечение.

Проф. Д. Раев има специалност по вътрешни болести и кардиология. Той е и един от малкото у нас специалисти по клинична хипертония с диплома от Европейското Дружество по Хипертония. Сертифициран ехокардиографист на експертно ниво е и има най-големия опит у нас с 24-ч. мониториране на артериалното налягане. През 1998 г. се хабилитира като доцент, а през 2010 г. е избран за професор по кардиология.

Проф. Д. Раев има 2 доктората по кардиология – върху диабетната кардиомиопатия и върху сутрешната хипертония. Преките му научни интереси са в полето на артериалната хипертония. Той е автор и национален координатор на няколко научни проекта за изследване степента на контрола и вида на инициалната терапия на артериалната хипертония и дислипидемията у нас. Проф. Д. Раев е автор на 229 научни трудове – 160 публикации (84 в чуждестранни списания) и 69 научни съобщения (43 на международни форуми), и на 2 рационализации и 1 патент. Той е един от първите у нас участници в клинични проучвания и като главен изследовател има опит в над 120 международни клинични изпитвания, като на някои от тях е бил и национален координатор, един от малкото главни изследователи у нас получили добри отзиви при инспекция  на Американската Агенция по Храните и Лекарствата.

Проф. Д. Раев е „Fellow” на Американската Сърдечна Асоциация и на Европейското Кардиологично Дружество. Член е на Нюйоркската Академия на Науките, Европейското и Американското Дружества по Хипертония. Той е председател на Работната Група по Хипертония към Българското Дружество по Кардиология. От 2009 г. проф. Д. Раев е главен редактор на сп. Българска кардиология. Той участва и в ред. колегиите на други медицински списания - сп. Медицински дайджест, сп. Наука кардиология и сп. Сърдечносъдови заболявания.

 

Сега Клиниката по вътрешни болести се състои от 2 отделения:

Първо Вътрешно отделение по гастроентерология, ендокринология, нефрология и хематология.

Изпълняващ длъжността началник отделение е проф. Д. РАЕВ.

В отделението работят още 11 лекари, от които 9 са със специалност вътрешни болести. Гастроентеролози са д-р Йордан Михайлов и д-р Костова. Д-р Михайлов е дългогодишен кадър на болницата и е с богат опит в извършването на ендоскопски процедури и ехография. Ендокринолози са д-р Адриана Маркова – специалист с голяма практика и д-р Атанасова. Нефролози с дългогодишна практика са д-р Екатерина Величкова и д-р Василка Божкова. Пациентите с кръвни заболявания се лекуват от хематолозите д-р Цветан Алайков, д-р Сербезова, д-р Лулчева и специализиращата хематология д-р Силвия Спасова. Д-р Богдан Пенев е специализант по вътрешни болести. Ст. мед. сестра на отделението е Антоанета Толева – дългогодишен кадър на болницата. В отделението работят 14 мед. сестри и 14 санитари.

Отделението разполага с 60 легла. В него се лекуват пациенти с болести на черния дроб и храносмилателната система, захарен диабет, бъбречни и кръвни заболявания. В отделението има възможност да се извършват всички необходими за тези заболявания изследвания, в т. ч. ехографии на коремни органи, ендоскопски изследвания на храносмилателната система.

 

Второ Вътрешно отделение по кардиология, пулмология и ревматология.

В отделението работят още 10 лекари, 7 от които са специалисти по вътрешни болести. Кардиолози са д-р Татяна Тасева, дм (бивш н-к на отделението в продължение на 11 г.), д-р Костадин Кондов, който е сертифициран ехокардиографист на експертно ниво и участник в много клинични проучвания, д-р Ивайло Иванов - също с богат опит в клиничните проучвания, д-р Рада Прокопова, дм. Пулмолог е д-р Мариана Костадинова, а ревматолог е д-р Даниела Янева, дм – специалист с голям опит в клиничните проучвания. В отделението работят д-р Иван Иванов и д-р Стойнова – специалисти по вътрешни болести. Отделението непрекъснато обновява състава си. Наскоро постъпиха трима млади лекари, на които тепърва им предстои да специализират – д-р Кирил Петров, д-р Мирослав Николов и д-р Петя Николова. Трима от лекарите – д-р Тасева, д-р Янева и д-р Прокопова са с научната и образователна степен „доктор по медицина”. Ст. мед. сестра на отделението е Йорданка Стефанова. В отделението работят 10 мед. сестри и 9 санитари.

Второ Вътрешно отделение разполага с 30 легла. В него се лекуват предимно пациенти със сърдечна недостатъчност, нестабилна стенокардия, ритъмнопроводни нарушения, ендокарди, пневмонии, бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест, дихателна недостатъчност и възпалителни ставни заболявания. Отделението разполага с необходимата апаратура за извършване на ехокардиография (трансторакална, трансезофагиална), стрес тестове, 24-ч мониториране на ЕКГ и на артериалното налягане, тестове за изследване на дишането и ехография на бял дроб.

 Лекарите от Клиниката по вътрешни болести непрекъснато повишават следдипломната си квалификация чрез участие в разнообразни форми на научни събития и публикации (табл. 1).

 

Табл. 1. Участие на лекарския състав в научни форуми и публикации

Научно събитие, публикации

Участници

Форма на участие

Симпозиум – „Антикоагулация при предсърдно мъждене”, Boehringer, Правец, 08.03.2014.

Проф. Д. Раев

 

 

 

 

д-р К. Кондов, д-р М. Николов, д-р Тасева

Презентация: „Дабигатран етексилат: от клиничните изпитвания до реалния живот”

Участие в дискусията, изказвания

Българо-руски симпозиум на Българското Дружество по Ревматология, Правец, 10-12.04.2014.

Д-р Д. Янева

Участие в дискусията, изказвания

Национален Кардиологичен Симпозиум – „Бета-блокада и вазодилатация”, Berlin-Chemie, София, 12.04.2014.

Проф. Д. Раев

 

 

 

 

д-р Т. Янев, д-р К. Петров, д-р М. Николов

Презентация: „Ендотелна дисфункция и централно аортно налягане при артериална хипертония”

 

Участие в дискусията, изказвания

 

  

проф. Димитър Раев, дмн.  - публикации

 

© 2009 УМБАЛ Света Анна - София

 

Начало  Принтиране Сподели с приятел

 

За нас          Контакти