НачалоКонтактиКарта на сайта

+359 /02/ 9759000

Advertisement

КП 2014

КП 2013

КП 2012

 

КП 2011

 

КП 2010

 

КП 2009

 

Tyxo.bg counter

 

I. Цени на клиничните пътеки - 2015г.

 

КП Наименование на КП  Цена 2015г.
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 620,00  
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 800,00  
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив 774,00  
4 Субарахноиден кръвоизлив 1 000,00  
5 Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин 5 500,00  
6 Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация 10 000,00  
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми  461,00  
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 1 755,00  
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 1 755,00  
13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) 450,00  
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация 2 500,00  
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480,00  
16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация 2 200,00  
17 Мултиплена склероза 533,00  
18 Епилепсия и епилептични пристъпи 300,00  
19 Епилептичен статус 500,00  
21 Миастениягравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500,00  
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 5 000,00  
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 7 000,00  
25 Паркинсонова болест 231,00  
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт  600,00  
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 120,00  
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт 850,00  
29 Болест на Крон и улцерозен колит  1 100,00  
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво  604,00  
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт  579,00  
32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума 1 500,00  
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  920,00  
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 1 000,00  
36 Хронични чернодробни заболявания  630,00  
38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 750,00  
40.1 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен 400,00  
40.2 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертердефибрилатор 1 100,00  
42 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации 3 318,00  
43 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация 3 600,00  
45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 3 318,00  
47.1 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден 200,00  
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 2 дни 200,00  
48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване  900,00  
49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3 430,00  
50 Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик 2 750,00  
51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4 540,00  
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация 420,00  
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас с механична вентилация 1 300,00  
54 Инфекциозен ендокардит 4 950,00  
55 Заболявания на миокарда и перикарда 462,00  
56 Ритъмни и проводни нарушения 345,00  
57 Артериална хипертония при деца 579,00  
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700,00  
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 481,00  
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 420,00  
66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 883,00  
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 330,00  
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 800,00  
71 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 5 000,00  
72 Трансуретрална простатектомия 1 000,00  
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи 1 200,00  
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 130,00  
76 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774,00  
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2 500,00  
78 Оперативни процедури върху мъжка полова система  500,00  
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2 600,00  
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 160,00  
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612,00  
82 Реконструктивни операции в урологията  1 000,00  
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 450,00  
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 000,00  
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност   2 300,00  
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 642,00  
87 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3 200,00  
88 Радикална простатектомия 2 500,00  
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 440,00  
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация 420,00  
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 450,00  
92 Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 426,00  
93 Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 553,00  
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години 400,00  
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 700,00  
99 Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система  600,00  
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1 540,00  
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 545,00  
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 431,00  
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 600,00  
114 Глухота—диагностика и консервативно лечение 300,00  
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) 150,00  
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  340,00  
118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана 535,00  
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 535,00  
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 319,00  
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 546,00  
122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази 2 239,00  
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане 380,00  
125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини 1 644,00  
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 134,00  
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 284,00  
131 Оперативно отстраняване на катаракта 360,00  
133 Хирургично лечение на глаукома 390,00  
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 150,00  
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност 300,00  
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410,00  
137 Кератопластика 1 000,00  
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273,00  
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249,00  
140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми 700,00  
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 580,00  
142.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително 146,00  
142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. включително 230,00  
143 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800,00  
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск  390,00  
145 Нерадикално отстраняване на матката 1 024,00  
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 711,00  
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 277,00  
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 806,00  
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 408,00  
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 605,00  
154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 109,00  
155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800,00  
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 700,00  
157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 2 700,00  
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 1 621,00  
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 621,00  
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 453,00  
161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 2 053,00  
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 939,00  
163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 939,00  
164 Оперативни процедури върху апендикс 558,00  
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома 624,00  
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 426,00  
167 Оперативни процедури при хернии 574,00  
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 601,00  
169 Конвенционална холецистектомия 1 127,00  
170 Лапароскопскахолецистектомия 880,00  
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 138,00  
172 Оперативни процедури върху черен дроб 3 000,00  
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 355,00  
174 Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох с голям и много голям обем и сложност 4 500,00  
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 720,00  
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000,00  
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 500,00  
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 1 200,00  
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T is 1-4,
N 0-2, M 0-1
1 100,00  
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 200,00  
181 Оперативно лечение при остър перитонит 2 000,00  
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 375,00  
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 714,00  
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 500,00  
184.2 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 2 000,00  
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици
– злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден
454,00  
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност 900,00  
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 700,00  
194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност 475,00  
198 Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение 3 300,00  
199 Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение 1 330,00  
200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 3 550,00  
201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2 300,00  
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384,00  
203 Хирургично лечение при травма на главата 1 052,00  
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение 800,00  
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции  1 819,00  
206 Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години 10 100,00  
208 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение 13 500,00  
209 Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение 14 500,00  
210 Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години 3 450,00  
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия 450,00  
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 2 050,00  
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 257,00  
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910,00  
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 365,00  
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700,00  
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 000,00  
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 326,00  
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460,00  
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 275,00  
226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години 572,00  
227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години 572,00  
228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години 472,00  
229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години 472,00  
230 Остър вирусен хепатит А и Е 1 100,00  
231 Остър вирусен хепатит В, С и D 1 277,00  
234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения 487,00  
259 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност 1 000,00  
260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705,00  
261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 400,00  
262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност 200,00  
263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 420,00  
264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област 300,00  
265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 714,00  
266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 803,00  
268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 501,00  
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 787,00  
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 113,00  
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 666,00  
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1 004,00  
274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 1 004,00  
275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност с механична вентилация, първа степен на тежест 1 815,00  
277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, незавивсимо от теглото 3 220,00  
278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, незавивсимо от теглото 5 556,00  
279 Грижи за здраво новородено дете  160,00  
284 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 1 700,00  
285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 883,00  
286 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 466,00  
288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 689,00  
290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) 472,00  

 

 

© 2009 УМБАЛ Света Анна - София

 

Начало  Принтиране Сподели с приятел

 

За нас         

  Контакти