НачалоКонтактиКарта на сайта

+359 /02/ 9759000

Advertisement

КП 2012

 

КП 2011

 

КП 2010

 

КП 2009

 

I. Цени на клиничните пътеки - 2013г. и сравнителни анализи

 

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012 И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЗОК 2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЛС 2013 ДОГОВОРЕНО 2013 2013 / 2012
Цена 2012 Очакван брой 2012 Прогнозна сума 2013 Цена 2013 Прогн. брой   2013 Прогнозна сума 2013 Цена 2013 Прогн. брой   2013 Прогнозна сума 2013 Цена 2013-2012  Сума 2013- 2012
ОБЩО 646 1 737 120 1 122 278 312 715 1 755 024 1 254 790 034 652 1 751 012 1 142 301 268 6 20 022 956
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 618 46 375 28 659 544 618 46 375 28 659 544 618 46 375 28 659 750 0 206
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 800 163 455 467 2 800 163 455 467 2 800 163 456 400 0 933
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив 774 3 407 2 636 760 774 3 407 2 636 760 774 3 407 2 637 018 0 258
4 Субарахноиден кръвоизлив 1 000 357 357 333 1 000 357 357 333 1 000 358 358 000 0 667
5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин 3 000 40 120 000 7 500 48 360 000 7 500 48 360 000 4 500 240 000
6 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация 10 000 8 80 000 10 000 8 80 000 10 000 8 80 000 0 0
7 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация 461 62 144 28 648 384 461 62 144 28 648 384 461 62 144 28 648 384 0 0
8 Диабетна полиневропатия 180 23 828 4 289 040 170 23 828 4 050 760 170 23 828 4 050 760 -10 -238 280
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 1 755 825 1 448 460 1 755 825 1 448 460 1 755 826 1 449 630 0 1 170
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 1 755 716 1 256 580 1 755 716 1 256 580 1 755 716 1 256 580 0 0
12 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0-18 год.), засягащи ЦНС 578 556 321 368 578 556 321 368 578 556 321 368 0 0
13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) 450 2 037 916 800 450 2 037 916 800 450 2 038 917 100 0 300
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация 2 500 0 0 2 500 0 0 2 500 0 0 0 0
15 Невро - мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480 292 140 160 480 292 140 160 480 292 140 160 0 0
16 Невро - мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продълж. апаратна вентилация 2 200 4 8 800 2 200 4 8 800 2 200 4 8 800 0 0
17 Мултиплена склероза 533 2 084 1 110 772 533 2 084 1 110 772 533 2 084 1 110 772 0 0
18 Епилепсия и епилептични пристъпи 300 6 657 1 997 200 300 6 657 1 997 200 300 6 658 1 997 400 0 200
19 Епилептичен статус 500 668 334 000 500 668 334 000 500 668 334 000 0 0

 

 

 

© 2009 УМБАЛ Света Анна - София

 

Начало  Принтиране Сподели с приятел

 

За нас         

  Контакти