НачалоКонтактиКарта на сайта

+359 /02/ 9759000

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Д-р

Димитър Вълчинов Димитров, д.м.

РЪКОВОДСТВО      
РЪКОВОДСТВО Директор Медицинска дейност Д-р НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОБРЕВ
РЪКОВОДСТВО Заместник Директор Медицинска дейност Д-р САВА ПЕТРОВ САВЧЕВ, д.м., 
РЪКОВОДСТВО Директор “Здравни грижи” - Главна мед. сестра -   Марияна Валентинова Колева 
Клиника по вътрешни болести Началник клиника Проф. Д-р. Димитър Христов Раев, дмн.
Първо отделение      
Първо отделение Началник отделение    
Първо отделение Лекар, гастроентерология Д-р Николай Костадинов Згурев
Първо отделение Лекар, гастроентерология Д-р Йордан Благоев Михайлов
Първо отделение Лекар, гастроентерология Д-р Йордан Филипов Найденов
Първо отделение Лекар, ендокринология и болести на обмяната Д-р Адрияна Крумова Маркова
Първо отделение Лекар, нефрология Д-р Екатерина Георгиева Величкова
Първо отделение Лекар, нефрология Д-р Василка Йорданова Божкова
Първо отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Божидар Петров Петрунов
Първо отделение Лекар Д-р Цветослав Сергеев Кръстев
Второ отделение      
Второ отделение И.Д. Началник отделение Д-р Рада Иванова Прокопова-Берова, д.м.
Второ отделение Лекар, кардиология Д-р Татяна Иванова Тасева, д.м.
Второ отделение Лекар, кардиология Д-р Иван Анастасов Панов
Второ отделение Лекар, пневмология и фтизиатрия Д-р Мариана Димова Костадинова
Второ отделение Лекар, пневмология и фтизиатрия Д-р Дарина Георгиева Шиклова
Второ отделение Лекар, ревматология Д-р Даниела Иванова Бичовска, д.м.
Второ отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Анна Стойнова - Венкова
Второ отделение Лекар Д-р Петя Николаева Николова
Второ отделение Лекар Д-р Кирил Петров Петров
Второ отделение Лекар Д-р Анна Николаева Величкова - Петрова
Клиника по акушерство и гинекология      
Родилно отделение      
Родилно отделение Началник отделение Д-р Красимира Жекова Петкова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Мирослава Дичева Апостолова - Кенарова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Георги Иванов Стоев
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Елена Христова Пашова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Елка Кузманова Дачева -Казанджиян
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Йоли Борисова Братоева-Харизанова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Петя Богомилова Хвалабогова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Петя Георгиева Кючукова - Андонова
Гинекологично отделение      
Гинекологично отделение Началник отделение Д-р Валери Добрев Манчев
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Лина Тодорова Джананова
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Иво Димитров Иванов
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Ангелина Пешева Илиева
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Димитър Стефанов Манев
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Пламен Павлов Николов
Неонатологично отделение      
Неонатологично отделение Началник отделение Д-р Радосвета Стефанова Росманова
Неонатологично отделение Старши ординатор Д-р Людмила Димитрова Баждарова
Неонатологично отделение Лекар, педиатрия Д-р Виолета Благоева Иванова
Неонатологично отделение Лекар, педиатрия Д-р Невена Иванова Желязкова
Неонатологично отделение Лекар, педиатрия Д-р Василка Досева Бакалова-Икономова
Неонатологично отделение Лекар Д-р Биляна Жерарова Иванова
КАИЛ      
КАИЛ Началник клиника Доц. Д. Мария Атанасова Костадинова, д.м.
Първо отделение КАИЛ      
Първо отделение КАИЛ Началник отделение Д-р Петър Петров Марков
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Виктор Дечев Дечев
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Иван Захариев Вълчев
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Владислав Георгиев Генов
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Татяна Петкова Върбанова
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Саша Владимирова Николова
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Снежанка Георгиева Даскалова
Първо отделение КАИЛ Лекар Д-р Виктория Емилова Деянова
Първо отделение КАИЛ Лекар Д-р Филип Людмилов Бахметиев
Първо отделение КАИЛ Лекар Д-р Емилия Евгениева Симеонова
Първо отделение КАИЛ Лекар Д-р Десислава Методиева Стойкова
Първо отделение КАИЛ Лекар Д-р Иво Петров Попов
Второ отделение КАИЛ      
Второ отделение КАИЛ Началник отделение Д-р Димитър Петров Николаков
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Мариан Вилхелм Мехочев
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Мария Георгиева Иванова  
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Петър Стефанов Москов
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Данко Петков Петков
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Елица Милчева Милева
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Виктор Младенов Димитров
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Ивана Борко Стефановска
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Александар Станоевски
Клиника по хирургия      
Клиника по хирургия Началник клиника Доц. Д Михаил  Владимиров Радионов, д.м.
Клиника по хирургия Началник първо отделение, отговорник операционни зали Д-р Стефан Атанасов Ковачев
Клиника по хирургия Началник второ отделение, отговорник стационар Д-р Иво Диков Близнашки, д.м.
Клиника по хирургия Старши ординатор Д-р Николай Йотов Марков, д.м.
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Доц. Д-р Йордан Ангелов Благов, д.м.
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Ани Радоева Петкова-Близнашка
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Красимир Стоянов Джупанов
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Ивайло Иванов Григоров
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Иван Михайлов Михайлов
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Дениз Доан Зия
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Славчо Тошев Тошев
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Орлин Вълчинов Димитров
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Милен Илиев Минев
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Иван Танев Сечанов
Клиника по хирургия Лекар - специализант Д-р Яна Раденкова Зиновиева
Клиника по кардилогия      
Клиника по кардиология Началник клиника Доц. Д-р Божидар Тодоров Финков, д.м.
Кардиологично отделение      
Кардиологично отделение Началник отделение Доц. Д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м.
Кардиологично отделение Лекар, кардиология Д-р Саркис Мъгърдич Калустян
Кардиологично отделение Лекар - специализант Д-р Любка Георгиева Борисова
Кардиологично отделение Лекар - специализант Д-р Зерегюл Шабанова Шабан
Кардиологично отделение Лекар - специализант Д-р Сотир Благоев Точев
Отделение по интензивно лечение      
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Камелия Димова Димова
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Любен Иванов Гуляшки
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Станислав Иванов Стефанов
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Здравка Борисова Масларска
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Морис Христов Цолов
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Георги Иванов Личев
Отделение за функционална диагностика на ССС      
Отделение за функционална диагностика на ССС Началник лаборатория за НДСС Д-р Емил Янев Костов
Отделение за функционална диагностика на ССС Лекар, кардиология Доц. Д-р Васил Димитров Велчев, д.м.
Отделение за функционална диагностика на ССС Началник катетеризационна лаборатория Д-р Низар Ибрахим Рифаи
Клиника по кардиохирургия      
Клиника по кардиохирургия Началник клиника Доц.Dh. Д-р Владимир Любенов Данов, д.м.
Клиника по кардиохирургия Заместник Началник клиника Д-р Васил Атанасов Гегусков
Отделение по кардиохирургия      
Отделение по кардиохирургия Лекар, кардиология Д-р Боян Русев Марков
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Валя Володиева Горановска
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Георги Йорданов Стоицев
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Петър Христов Узов
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Георги Георгиев Манчев
ОАИЛ      
ОАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Даниел Първанов Йорданов
ОАИЛ Лекар Д-р Цветомир Никифоров Нинков
ОАИЛ Лекар Д-р Кирил Петров Пертов
Клиника по нервни болести      
Клиника по нервни болести Началник клиника Д-р Росен Стефанов Калпачки
Клиника по нервни болести Зам. началник клиника Д-р Елка Христова Мишева-Маркова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Моника Димитрова Божкова-Йосифова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Десислава Георгиева Младенова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Карамфила Цакова Рафаилова-Василева
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Цветанка Димитрова Праматарова
Клиника по нервни болести Лекар Д-р Веселин Евгениев Георгиев
Клиника по нервни болести Лекар Д-р Кремена Григорова Кънчева
Клиника по нервни болести Лекар Д-р Ангел Благоев Гошов
Клиника по ортопедия и травматология      
Клиника по ортопедия и травматология Началник клиника Доц. Д-р Стефан Иванов Станчев, д.м.
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопедия и травматология Доц. Д-р Манол Атанасов Калниев, д.м.
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, Главен асистент Д-р Валентин Стоянов Стоянов
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, Главен асистент Д-р Георги Георгиев Тасков
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопедия и травматология Д-р Ивелин Великов Костадинов
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопедия и травматология Д-р Гаурав Сети Сети
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопедия и травматология Д-р Пламен Иванов Калъпов
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопедия и травматология Д-р Мартин Тошков Тошев
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопедия и травматология Д-р Станислав Стефанов Георгиев
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопедия и травматология Д-р Петко Минков Пейнешки
Клиника по ортопедия и травматология Лекар - специализант Д-р Любомир Крумов Любомиров
Клиника по урология      
Клиника по урология И.Д. Началник клиника Д-р Михаил Димитров Абаджиев
Клиника по урология Професор, лекар Проф. Д-р Стоян Маринов Чакъров, д.м.н.
Клиника по урология Старши ординатор Д-р Валентин Петров Бачев
Клиника по урология Старши ординатор, ОЗ Д-р Захари Иванов Лазаров
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Хари Георгиев Станчев
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Бранимир Руменов Костадинов
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Светлин Златев Златев
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Методи Ненчев Тотев
Клиника по урология Лекар - специализант Д-р Йордан Султан Ал Абдала
Клиника по лицево-челюстна хирургия      
Клиника по лицево-челюстна хирургия Началник клиника Проф. Д-р Радомир Любомиров Угринов, д.м.н.
Клиника по лицево-челюстна хирургия Старши ординатор Д-р Армен Хайк Багомиан
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Владимира Добрева Караджинова - Константинова
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Христо Деянов Стоянов
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Павел Кирилов Станимиров, д.м.
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Ходор Ахмед Факих
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Румян Йорданов Величков
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Лиляна Крумова Димитрова
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, орална хирургия Д-р Рафид Абдул Хусеин Али
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар Д-р Георги Светломиров Петров
Отделение по оториноларингология      
Отделение по оториноларингология Началник отделение Д-р Катя Кирова Владова-Бързакова
Отделение по оториноларингология Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Диана Цокова Дилова
Отделение по оториноларингология Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Даниела Миленова Нанкова
Отделение по оториноларингология Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Симеон Константинов Нешков
Отделение по оториноларингология Лекар - специализант Д-р Диляна Колева Михнева
Отделение по оториноларингология Лекар - специализант Д-р Славейко Василев Николчов
Неврохирургична клиника      
Неврохирургична клиника Началник клиника Проф. Д-р Венцеслав Асенов Бусарски, д.м.н.
Неврохирургична клиника Зам. началник клиника Д-р Стефан Николаев Николов
Неврохирургична клиника Лекар, неврохирургия Д-р Виолета Стефанова Арнаудова, д.м.
Неврохирургична клиника Лекар, неврохирургия Д-р Стефан Георгиев Демикатонов
Неврохирургична клиника Лекар, неврохирургия Д-р Владимир Антонов Душанов
Неврохирургична клиника Лекар Д-р Георги Светломиров Петров
Неврохирургична клиника Лекар Д-р Тодор Иванов Алексиев
Неврохирургична клиника Лекар Д-р Светлозар Костадинов Чакъров
Очна клиника      
Очна клиника Началник клиника Доц. Д-р Борислав Стоименов Дъбов, д.м.
Очна клиника Старши ординатор Доц. Д-р Анета Луканова Мишева, д.м.
Очна клиника Старши ординатор Д-р Евдокия Борисова Димитрова
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Росица Христакиева Лолова
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Доли Ефремова Ефремова
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Дора Радева Цуцекова
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Руслан Любомиров Янакиев
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Анастасия Борисова Царянска
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Лариса Боянова Пенева
Очна клиника Лекар - специализант Д-р Иоанна Павлова Мишева
Очна клиника Лекар - специализант Д-р Елза Александрова Николова
Отделение по педиатрия      
Отделение по педиатрия И.Д. Началник отделение Д-р Евелина Методиева Стоименова
Отделение по педиатрия Лекар, детска кардиология Д-р Красимира Кирилова Гълъбова
Отделение по педиатрия Лекар, педиатрия Д-р Анна Славчева Гоцева
Отделение по педиатрия Лекар, педиатрия Д-р Елена Любенова Колева-Кудинова
Отделение по педиатрия Лекар, педиатрия Д-р Тодор Гаврилов Тодоров
Отделение по педиатрия Лекар Д-р Божана Иванова Найденова-Стоева
Отделение по педиатрия Лекар Д-р Марияна Николова Попова
Отделение по педиатрия Лекар Д-р Цветина Иванова Велева
Отделение по инфекциозни болести      
Отделение по инфекциозни болести Началник отделение Д-р Петър Велинов Петров
Отделение по инфекциозни болести Зам. началник отделение Д-р Анна Христова Николова-Коларова
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести, епидемиология  на инфекциозните болести Д-р Емилия Петрова Бадаланова
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Василка Димитрова Зарчева
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Лъчезар Александров Панчев
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Мария Константинова Русинова
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Ценка Хичкова Георгиева
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина      
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина Началник клиника Доц. Д-р Яна Иванова Петровска, д.м.
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина Лекар, физикална и рехабилитационна медицина Д-р Нина Петрова Гацова-Профирова
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина Лекар, физикална и рехабилитационна медицина Д-р Десислава Методиева Герасимова
Клиника по образна диагностика      
Клиника по образна диагностика Началник клиника Доц. Д-р Мария Тодорова Недевска, д.м.
Клиника по образна диагностика Заместник Началник клиника Д-р Маргарита Рашкова Бикова
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Мариела Стефанова Василева
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Евелина Димитрова Григорова
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Лидия Георгиева Николчева-Иванова
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Дарин Христов Донов
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Румен Петров Топалски
Клиника по образна диагностика Лекар Д-р Мариан Евгениев Димитров
Клиника по образна диагностика Лекар Д-р Петър Маринов Цветанов
Клиника по образна диагностика Лекар Д-р Владан Драганов Драганов
Отделение "Клинична лаборатория"      
Отделение "Клинична лаборатория" Началник отделение Д-р Златка Любомирова Михайлова
Отделение "Клинична лаборатория" Лекар, кл.лаборатория Д-р Христо Маринов Балтов
Отделение "Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ"      
Отделение "Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ" Началник отделение Д-р Елена Матеева Джигошева
Отделение "Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ" Лекар, микробиология Д-р Елена Йорданова Дормишева
Отделение "Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ" Лекар, микробиология Д-р Таня Панайотова Анакиева-Велева
Отделение по трансфузионна хематология      
Отделение по трансфузионна хематология Началник отделение Д-р Николай Людмилов Андреев
Отделение по трансфузионна хематология Лекар, трансфузионна хематология Д-р Дияна Спасова Петрова
Отделение по трансфузионна хематология Лекар, трансфузионна хематология Д-р Венета Димитрова Аржентинска
Отделение по клинична патология      
Отделение по клинична патология Началник отделение Д-р Стефан Петров Петров, д.м.
Отделение по хемодиализа      
Отделение по хемодиализа Началник отделение Д-р Николай Георгиев Тодоров
Отделение по хемодиализа Заместник Началник отделение Д-р Красимира Атанасова Ашикова
Отделение по хемодиализа Лекар, вътрешни болести Д-р Райничка Златкова Савова-Чакърова
Отделение по хемодиализа Лекар, вътрешни болести Д-р Елисавета Иванова Петрова
Спешно отделение      
Спешно отделение Началник отделение Д-р Ана Симеонова Николова
Спешно отделение Заместник началник отделение Д-р Нина Владимировна Бержатая - Мазнева
Спешно отделение Лекар, неврохирургия Д-р Николай Христов Манов
Спешно отделение Лекар, токсикология Д-р Аксения Петкова Варадинова
Спешно отделение Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Росен Богданов Николоски
Спешно отделение Лекар, спешна медицина Д-р Антон Цолов Ботев
Спешно отделение Лекар Д-р Росица Кирилова Иванова
Спешно отделение Лекар Д-р Васил Цветков Миланов
Спешно отделение Лекар Д-р Ирена Андоноска
Спешно отделение Лекар Д-р Таня Глигор Николова
Спешно отделение Лекар Д-р Емилия Николова Попова
Спешно отделение Лекар Д-р Елена Георгиева Стайкова
Спешно отделение Лекар Д-р Ирина Александрова Каташинска
Спешно отделение Лекар Д-р Венелин Георгиев Димитров
Спешно отделение Лекар Д-р Анна Георгиева Атанасова
ОЦСССМ      
Отделение за централно снабдяване със стерилни материали Началник отделение Д-р Зорница Христова Христова
ТЕЛК      
ТЕЛК Председател на ТЕЛК Д-р Зоя Владимирова Здравкова
ТЕЛК Лекар - член на ТЕЛК Д-р Таня Димитрова Мутафчийска
ТЕЛК Лекар - член на ТЕЛК Д-р Константин Георгиев Кърпачев
Сектор "Безопасност и здраве при работа"      
Сектор "Безопасност и здраве при работа" Лекар, обща медицина Д-р Шаке Агоп Агопян
Общ консултативен кабинет Лекар, нервни болести Д-р Тодор Радев Цанков

 

© 2009 УМБАЛ Света Анна - София

 

Начало  Принтиране Сподели с приятел

 

За нас          Контакти